Veliplane-Sofrec Saga
 
Veli-Saga
 
A 1979 hang glider.