Rubik R-22 Futár (Courier) / Június

A 15m span single-seat wooden sailplane, 1943, 11 built
- R-22S (-2) Június 18, 15m span sailplane, wooden construction, flown 1950, 70 built
- R-22-3 Super Futár, 15.7m span sailplane, Futár/Június 18 successor, 12 built 1957
- powered versions: R-22S (R-22-2) Június 18,  R-22-3 Super Futár, R-22-4 Standard Futár
- NB: Super Futárs are also listed as R B-22 or R-22B and R C-22 or R-22C