LFG V44

 

  LFG-V44
LFG V44 D-669

 

Engine: Bristol Lucifer