MAPO "MYASISHCHEV"

Part of the MIG "MAPO-M" organization since June 1997.